Nhiếp ảnh gia Vlad Axente

Târgu Mureş, Romania
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Thành viên MyWed trong
4 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Vlad Axente
@vladaxente
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
7 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
7
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+40 726 537 795
Tính phí mỗi giờ
95 USD
tối thiểu 10 giờ