Nhiếp ảnh gia Vlad Pahontu

Bu-ca-rét, Romania
Xuất hiện lần cuối 1 ngày trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Vlad Pahontu
@vladPahontu
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
1 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
2
210 ảnh và 8 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
218
5 ảnh và 3 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
8
Số điện thoại
+40 727 355 351
Tính phí mỗi giờ
125 USD
tối thiểu 10 giờ