Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Vitaliy Bublik

Kharkiv, Ukraine 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, nga, ukraina
https://lh3.googleusercontent.com/yJ7nmduAszhNM32niqf-hBEQF_8ebERB0PP3yUczLYkyUr4Pgb3gKnfKrbRvO0dI57DAQAWIC28JFvrKQRvYEAfG Kharkiv, Ukraine 600 UAH Vitaliy Bublik +380 50 686 6275