Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Viktor Vasilev

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Chernivtsi, Ukraine 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/vZxN-BrPwgKNNnwl7s9H_hF1BcSWZok_fsOZaVPyzA5OerXi9NfUvwk7KXlCa_RiO36CZgZQyoO6bhjcOvr1-eYerPMULXHL7RM0-A Chernivtsi, Ukraine 500 UAH Viktor Vasilev +380 99 797 4106
Chụp ảnh đám cưới: 20 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ