Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Momo Wedding

122

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Đà Nẵng, Việt Nam 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tiếng việt
https://lh3.googleusercontent.com/CpjmoRL21hpnAahhAL6Wc816dz3P-1d7YWPgJ-yrzUX02IvK9XmeL1QJwisYM54hbiiq4URhp95Z3wlvAfWyhwjKVygYnHIV2SqTOYY Đà Nẵng, Việt Nam 1800000 VND Momo Wedding +84 90 579 90 33
Chụp ảnh đám cưới: 80 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ