Nhiếp ảnh gia Vera Smirnova

Podolsk, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Vera Smirnova
@VeraSmirnova
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
7 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
7
Người tham dự MyWed Party 2013
1
Số điện thoại
+7 916 591-65-30
Tính phí mỗi giờ
55 USD
tối thiểu 4 giờ