Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Vera Pavlova

Am-xtéc-đam, Hà Lan 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, anh, hà lan
https://lh3.googleusercontent.com/WlJLZsd1LQ84M8BmscKtNWYpmKIGg1kSnHb9OE8ufkTr_ui5fzByn4H0xNH_dRY-2YUHXX4phhjtgVKPd32Bq2tn Am-xtéc-đam, Hà Lan 250 EUR Vera Pavlova +31 6 22736292