Nhiếp ảnh gia Viktoriya Davidenko

Izhevsk, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Viktoriya Davidenko
@vdwed
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 950 157-80-15
Tính phí mỗi giờ
25 USD
tối thiểu 10 giờ