Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Tin Martin

Đà Nẵng, Việt Nam 

To me, the people in photographs is MORE important than the photographs ! Pls see more at www.tinweddingphotography.com

7 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt, anh
https://lh3.googleusercontent.com/Gs4rl6hffwQyZQegegYDzXWlN1Aad5iu9SfAV8NWclZfTxi4ChCKSE8hWTPdzXf5zkYXUGbpyz0V1zOxrghzfa5ckQ Đà Nẵng, Việt Nam 4000000 VND Tin Martin +84 98 500 91 08
Chụp ảnh đám cưới: 200 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ