Nhiếp ảnh gia Polina Evtifeeva

Saint Petersburg, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm
Nhiếp ảnh gia Polina Evtifeeva
@terianora
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 911 126-79-83
Tính phí mỗi giờ
30 USD
tối thiểu 2 giờ