Nhiếp ảnh gia Tatyana Alipova

Ki-ép, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 1 giờ trước
Thành viên MyWed trong
8 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Tatyana Alipova
@tatianaalipova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 63 655 6063
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 2 giờ