Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Tam Tran

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Vancouver, Canada 

4 tháng trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt, anh
https://lh3.googleusercontent.com/E0Jm7cwBjYL-eE9wvGyM_C7cOkGfYZci3xdXt0mwFcVjkxXnDu-p69UI6xozbxJMcSljCD1MnG7JAmoK2pbXlx0D6ULoJUEZ42fegDY Vancouver, Canada 0 Tam Tran
Chụp ảnh đám cưới: 145 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ