Nhiếp ảnh gia Sveta Svetina

Min-xcơ, Belarus
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Sveta Svetina
@svetina
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+375 29 686-01-39
Tính phí mỗi giờ
85 USD
tối thiểu 8 giờ