Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Vutiporn Supanich

Bangkok, Thái Lan 

7 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tiếng thái
https://lh3.googleusercontent.com/QCmvuyFkiXlATgrnV3wPVZH0nXeufDsPioIeQmLySYOpOYfg6klBpNLykrSi9yINOR7C1mi8kwvDC_eZ7OYNBTi7 Bangkok, Thái Lan 3450 THB Vutiporn Supanich +66 89 789 7078
Chụp ảnh đám cưới: 115 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ