Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Vutiporn Supanich

2

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Bangkok, Thái Lan 

9 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tiếng thái
https://lh3.googleusercontent.com/JgEETydl-RgyRj0GZb_j44z71n1m3kIb-B5xGvExdBIgattc7BLVqlRmzgYpS3IqhiV_L6dlbrm4bC5CYcUmtTyxj7fdiJEr6SsiVg Bangkok, Thái Lan Vutiporn Supanich +66 94 989 2356
Chụp ảnh đám cưới: 100 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ