Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Stefano Sturaro

6

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Padova, Ý 

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói ý, pháp, anh, đức
https://lh3.googleusercontent.com/_TriAyo9FdCF_Idfl1-6jygUoQEyY5M9zm89eC80Lts8-8xlbjE8caYgRiKwAGdaqcSN9DOQRteYVK9a3KWdfyKa_tRcN_kMyS5t Padova, Ý 140 EUR Stefano Sturaro +39 348 355 7649