Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Aleksandra Koroleva

Vladivostok, Nga 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/9mBqNNVWlnfh0bnFXBbu7dCc6gSZsrcZ_RLXczXvTNWikIvJH_At1-1pjucihbIPBd9ndnvnjcns2TsEXHg_LnE1_ERtPWHK6S1oYA Vladivostok, Nga 2500 RUB Aleksandra Koroleva +7 950 285-54-32