Nhiếp ảnh gia Soňa Goldová

Brno, Séc
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Soňa Goldová
@sonagoldova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh và 1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Số điện thoại
+420 732 347 441
Tính phí mỗi giờ
80 USD
tối thiểu 4 giờ