Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Krunal Shah

5

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Mumbai, Ấn Độ 

8 năm trên MyWed
https://lh3.googleusercontent.com/hF00s39V6ecHglQhjlEBTvbzqmoVYBqkw2pekfr9DgyYCAW8B855J6tdUpgDh2TeB9aW-cDS2ub2YOpBeXBKm_Qt-7QimVVH-tW0Iw Mumbai, Ấn Độ 8500 INR Krunal Shah +91 98244 92215
Chụp ảnh đám cưới: 110 USD mỗi giờ tối thiểu 7 giờ