Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Lubov Schubring

1

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Béc-lin, Đức 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, anh, đức
https://lh3.googleusercontent.com/zyfuUNY277k5QKD_Wjz9SOSCu1OKfZ6wTg56LkaFc17SZuKptQlDMkcASRJ8dDwPJghATrEh8K-y8WmLkRf4QO5zjKglOlJzw7H5vQ Béc-lin, Đức 155 EUR Lubov Schubring +49 1522 1336633
Chụp ảnh đám cưới: 180 USD mỗi giờ tối thiểu 3 giờ