Nhiếp ảnh gia Aleksandra Skripchenko

Ki-ép, Ukraine
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
4 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandra Skripchenko
@sanjas
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 66 447 4231
Tính phí mỗi giờ
35 USD
tối thiểu 4 giờ