Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Bakhodir Saidov

12

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan 

10 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, uzbek
https://lh3.googleusercontent.com/C0DwkMdaatldrVnQUj0yMvgN1A93PYzZ7crfqxYPPAuH722sxbXCCgKoxY_zd7g52JAyOPmA2Jda1_3hPkXcd7TJ1fkQQP2zh0LsEg Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan 50 USD Bakhodir Saidov +998 90 353 84 48
Chụp ảnh đám cưới: 50 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ