Nhiếp ảnh gia Trung Dinh

Hội An, Việt Nam
PRO
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Thành viên MyWed trong
5 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Trung Dinh
@ruxatphotography
PRO
xếp hạng tại quê nhà

Nhiếp ảnh gia chụp tiệc đám cưới đẹp nhất Việt Nam :)

Tôi có thể nói Anh, Tiếng Việt.
thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
23 ảnh và 4 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
27
51 ảnh và 8 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
59
Số điện thoại
+84 90 555 49 88
Tính phí mỗi giờ
215 USD
tối thiểu 2 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này