Nhiếp ảnh gia Rex Cheung

Hồng Kông, Hồng Kông
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
2 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Rex Cheung
@rexcheungphoto
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+852 9436 2813
Tính phí mỗi giờ
130 USD
tối thiểu 2 giờ