Nhiếp ảnh gia Christian Puello

Santiago, Chile
PRO
Xuất hiện lần cuối 9 giờ trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Christian Puello
@puelloconde
PRO
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Cancún
Vị trí: 1

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
22 ảnh và 3 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
25
153 ảnh và 12 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
165
30 ảnh và 3 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
33
Số điện thoại
+56 9 5953 0947
Tính phí mỗi giờ
140 USD
tối thiểu 5 giờ