Nhiếp ảnh gia Marius Popescu

Târgu Jiu, Romania
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
4 năm và 10 tháng
Nhiếp ảnh gia Marius Popescu
@popescu
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+40 721 351 961
Tính phí mỗi giờ
15 USD
tối thiểu 1 giờ