Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Marius Popescu

Târgu Jiu, Romania 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani
https://lh3.googleusercontent.com/z-THTZtd8X6J7T2BjvCB9B1SzAP9OoKCcQic0jWgUnonCPPli1lmxpHPLxkWJUs8wrBAYHoKtj3_wxim_NPbnfzgUQ Târgu Jiu, Romania 60 RON Marius Popescu +40 721 351 961