Nhiếp ảnh gia Oleg Zakharchenko

Krasnoyarsk, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Oleg Zakharchenko
@photozaharol
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
3
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 913 037-16-40
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 5 giờ