Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Chandan Puri

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Niu Đê-li, Ấn Độ 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, hindi
https://lh3.googleusercontent.com/bUaUAdTz7SPu4m7RjBPHZ0-c-K-wXFt1ehIO0gESuILzx2i7q-3iVFzmfe4UFLGc8kHTyNxB6DdaTEZNL2U8-vKLxrReZZoXGIPD Niu Đê-li, Ấn Độ 15 USD Chandan Puri +91 98735 90199
Chụp ảnh đám cưới: 15 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ