Nhiếp ảnh gia Pham Minh Tai

Toronto, Canada
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
1 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Pham Minh Tai
@phamminhtai
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+1 647-554-1328
Tính phí mỗi giờ
100 USD
tối thiểu 2 giờ