• Stefano Pescio

    Novara, Ý
Tác giả yêu thích
Ngoại tuyến
Italian photographer based on Lake Maggiore. Wedding professionist. As a ninja, I shot everything deserve to be told. Sometimes more than this!
Tính phí mỗi giờ
185 USD

tối thiểu 10 giờ

Дата мероприятия
31 сентября 2014
Этот день свободен
Liên hệ với nhiếp ảnh gia