Nhiếp ảnh gia Pavel Kozyr

Penza, Nga
Xuất hiện lần cuối 3 ngày trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Pavel Kozyr
@pavelkozyr
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 908 524-63-70
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 5 giờ