Nhiếp ảnh gia Patricio Fuentes

Arequipa, Peru
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Patricio Fuentes
@patostudio
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+51 986 961 034
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 8 giờ