Nhiếp ảnh gia Anastasiya Ozhgibesova

Chelyabinsk, Nga
Xuất hiện lần cuối một tháng trước
Thành viên MyWed trong
5 năm
Nhiếp ảnh gia Anastasiya Ozhgibesova
@ozhgibesova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
35 USD
tối thiểu 5 giờ