Nhiếp ảnh gia Aleksandr Blisch

Lviv, Ukraine
PRO
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Blisch
@oblishch
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
21 ảnh và 1 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của tuần
22
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 2 giờ