• Nhiếp ảnh gia Trung Nguyen viet

    Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Trung Nguyen viet
+84 91 577 75 25
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Với tôi sự chân thật, tình yêu và cảm xúc là tất cả những gì mà tôi muốn cùng bạn cảm nhận và lưu lại một cách tự nhiên nhất.
Tôi có thể nói Anh, Tiếng Việt, Tiếng Nhật.
Tính phí mỗi giờ
110 USD

tối thiểu 2 giờ

Liên hệ