• Nataliya Brench

    Ri-ga, Latvia
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Nataliya Brench
+371 26 326 461
Ngoại tuyến
Canon 5D Mark III Canon 5D Mark II Canon 35mm f1.4L Canon 24-70mm f2.8L Canon 50mm f1.4 Canon 85mm f1.8 Canon 100mm f2.8 Macro Sigma 15mm f/2.8 Fisheye
Tính phí mỗi giờ
80 USD

tối thiểu 4 giờ

Liên hệ