Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia George Gupta

12

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Niu Đê-li, Ấn Độ 

8 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, hindi, bengal
https://lh3.googleusercontent.com/eq3HJUQ2otam8qDfel8lNmM20hF9kWb9DUa8OtlK1N2mMkPlxmI4wjI_J1TjFjOamiRj3kujZvYvKjnKxZjjmWi1dLS9L10p5O9a Niu Đê-li, Ấn Độ 8000 INR George Gupta +91 99581 41695
Chụp ảnh đám cưới: 105 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ