Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Shivank Sharma

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Niu Đê-li, Ấn Độ 

hơn một năm trên MyWed
Tôi có thể nói punjabi, hindi, anh
https://lh3.googleusercontent.com/Yne9wS7ZGj93ebDAx9UkWDZLyZTOODCNYbmeNV4DnfhpxEQijIr5km7ERNJHAW1DdJIbdZGMcuGEPl7A-Xbpb8eIGm4dnTlJTFpdTg Niu Đê-li, Ấn Độ 8000 INR Shivank Sharma +91 99996 98966
Chụp ảnh đám cưới: 110 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ