Nhiếp ảnh gia Moisi Bogdan

Simleu Silvaniei, Romania
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Moisi Bogdan
@moisibogdan
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+40 753 573 298
Tính phí mỗi giờ
60 USD
tối thiểu 16 giờ