Xuất hiện lần cuối 4 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Dawid Mitoraj

Oświęcim, Ba Lan 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói ba lan, anh, pháp, ukraina
https://lh3.googleusercontent.com/RXKznGC4hO6WroE48gC3qIgLLmEMkqa-5JddGSfWpk6odpdGAhFN7HKmSPYacanvRRHU3Khsuy0efnJtyGXPz-AiszKER3tYzXvbLQ Oświęcim, Ba Lan 500 PLN Dawid Mitoraj +48 578 770 880
Nhiếp ảnh gia này chưa tải bộ ảnh nào lên