Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Sashko Milkovich

18

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Lviv, Ukraine 

11 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/T5S_OnqbtKHxEEhsxdE-n83aCoBVvDCqAi_apg7HT1j_pwvDJBDnyyrvWUlzWrPIkbLWjX_NfZGLCOyJBywnP7LukfNHwWsuBmoh Lviv, Ukraine 2500 UAH Sashko Milkovich +380 67 310 0004
Chụp ảnh đám cưới: 95 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ