Nhiếp ảnh gia Dimitris Michalopoulos

Thera, Hy Lạp
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
3 năm
Nhiếp ảnh gia Dimitris Michalopoulos
@michalopoulos
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
180 USD
tối thiểu 2 giờ