Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Vali Matei

PRO

Bu-ca-rét, Romania PRO

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani, anh
https://lh3.googleusercontent.com/Htwq7aGikd7Rfl_XPcZ3h_ww_cQcwMIM_yKyb7bvBmGPXpw7x0hXhhofQ5e0aj0i0lWZD-b0fRfFzN-7QC2vV3nO Bu-ca-rét, Romania 500 RON Vali Matei +40 723 522 725