Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Vali Matei

5

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Bu-ca-rét, Romania PRO

7 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani, anh
https://lh3.googleusercontent.com/X0Ml6lLIohnBxkV9_KcBEq8mfYj2rKWiunq-22GMl6NUYB0MgRdWTE4kukPLZVwf16ZUjofr-rmmN0FYyIsigaVPyXFzaUmha6gpBUE Bu-ca-rét, Romania 500 RON Vali Matei +40 723 522 725
Chụp ảnh đám cưới: 120 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ