Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Mac Audi

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Taipei, Đài Loan 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tiếng trung phồn thể
https://lh3.googleusercontent.com/uBtmQKi6T2dEtmm7cKzo6_jE6kf5q9GquTslOo6T5i3uNObfUOHzrb3Z7wdnLhEKUojLbvsAGQKU14pk0DoHASwG75oVbAGT9JzHRA Taipei, Đài Loan 3010 TWD Mac Audi +886 2 2311 5721
Chụp ảnh đám cưới: 110 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ