Nhiếp ảnh gia Lyudmila Malysheva

Ki-ép, Ukraine
PRO
Xuất hiện lần cuối một tháng trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Lyudmila Malysheva
@lmalysheva
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+380 97 932 5590
Tính phí mỗi giờ
90 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này