Nhiếp ảnh gia Aleksandr Likhachev Sochi, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
11 năm
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Likhachev
@llfoto
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 916 771-57-80
Tính phí mỗi giờ
65 USD
tối thiểu 6 giờ