Nhiếp ảnh gia Veronika Voronina

Yekaterinburg, Nga
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Veronika Voronina
@la-wizkaz
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 922 219-27-12
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 4 giờ