Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Kris Kulakovska

Ki-ép, Ukraine 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/fXb-Llt4IOST7hTZTvkGDQlCwGCcjBho2aTg8Hqy6KYm_cx-ALonY-FIFVD8VI8PTlBE9GopW_Pc50Gqu2Mpuo4 Ki-ép, Ukraine 2000 UAH Kris Kulakovska +380 96 115 9037