• Ruslan Videnskiy

    Saint Petersburg, Nga
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Ruslan Videnskiy
+7 911 843-90-55
Ngoại tuyến
Мне доверяют фотосъемку свадеб с 2010 года! Благодаря любимому делу, я самовыражаюсь, представляя людям свой взгляд на этот чудесный мир! Если вам приглянулись мои работы, то предлагаю перейти на сайт vidensky.ru, там больше информации!
Tính phí mỗi giờ
55 USD

tối thiểu 4 giờ

Liên hệ