Nhiếp ảnh gia Konstantin Koreshkov

Saint Petersburg, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
12 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Konstantin Koreshkov
@kkoresh
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2017

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức tung hoa"

MyWed Award 2015

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Điều kỳ diệu của ánh sáng"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức tung hoa"

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chúng ta bé nhỏ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chi tiết bấm máy"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Câu chuyện Tình yêu"

6
3 ảnh trong Đẹp nhất của năm
3
12 ảnh và 3 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của tuần
15
16 ảnh và 1 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
17
Người tham dự MyWed Party 2014
1
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
110 USD
tối thiểu 6 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này